חוגים לילדים וקבוצות כושר קרבי במודיעין

054-5802235

כתבה - קל בקרב
כתבה מתוך ידיעות מודיעין 8.10.2021
קבוצה עילית לפיתוח כושר קרבי במודיעין
כושר גופני למבוגרים 21+
חוג כושר גופני במודיעין לילדים בכיתות ד'-ו'
חוג כושר גופני במודיעין לילדים בכיתות ז'-ח'
חוג כושר קרבי כיתות ט'-י'
חוג כושר גופני במודיעין לילדים בכיתות ז'-ח'
ימי שיא לקבוצות ובתי ספר
ימי שיא לתכניות מחו"ל
ממליצים על קל בקרב