חוגי כושר לילדים וקבוצות כושר קרבי במודיעין

054-5802235

קבוצה עילית לפיתוח כושר קרבי במודיעין
חוג כושר גופני במודיעין לילדים בכיתות ד'-ו'
חוג כושר גופני במודיעין לילדים בכיתות ז'-ח'
ימי שיא לקבוצות ובתי ספר
ימי שיא לתכניות מחו"ל