"הבסיס"

אנו מתאמנים במתחם ייחודי, שיש שני לו רק בבסיסים צבאיים.

הקמנו אותו מאפס' בכוחות עצמנו' מתוך שטח מוזנח ומלא עשבייה.

ניקינו, ניכשנו, פינינו, הבאנו חול, גידרנו, צבענו, שמנו מתקני כושר ונתנו לו שם – "הבסיס".

הבסיס מהווה לנו יותר משטח אימונים, אלא ממש בית שני למפגש וגיבוש. צריך לראות כדי להאמין.